Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 w Dobiesławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa: Zespół Szkół nr 1 w Dobiesławiu
Adres pocztowy:
Dobiesław 3a, Kod pocztowy: 76-150 Darłowo, Województwo: zachodniopomorskie
Osoba upoważniona do kontaktów:
Małgorzata Gał, telefon: 0943149389 e-mail: sekretariat@dobieslaw.pl, Fax: 0943149389
Określenie przedmiotu zamówienia:
„dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 w Dobiesławiu”
Uzasadnienie wyboru dostawcy:
Wykonawca złożył korzystną ofertę
Nazwa i adres dostawcy nr 1
Sklep Spożywczo –Przemysłowy, Brzezińska Marianna, Wiekowo 1, 76-150 Darłowo, województwo zachodniopomorskieNazwa i adres Zamawiającego
Nazwa: Zespół Szkół nr 1 w Dobiesławiu
Adres pocztowy:
Dobiesław 3a, Kod pocztowy: 76-150 Darłowo, Województwo: zachodniopomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów:
Małgorzata Gał, telefon: 0943149389,e-mail: sekretariat@dobieslaw.pl, Fax: 0943149389
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ugdarlowo.pl


Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia:
dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 w Dobiesławiu

Kryteria oceny ofert:
cena 100%

Termin składania ofert: 2006/12/18, do godz. 10.00
Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół nr 1 w Dobiesławiu, Dobiesław 3a, 76-150 Darłowo
Termin otwarcia ofert: 2006/12/18, godz.10.30
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-12-18 10:30:00
 
Termin złożenia: 2006-12-18 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Małgorzata Gał
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl