Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 w Dobiesławiu
Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa: Zespół Szkół nr 1 w Dobiesławiu
Adres pocztowy:
Dobiesław 3a, Kod pocztowy: 76-150 Darłowo, Województwo: zachodniopomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Gał, telefon: 0943149389, e-mail: sekretariat@dobieslaw.pl, Fax: 0943149389
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ugdarlowo.pl

Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia:
dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 w Dobiesławiu

Kryteria oceny ofert:
cena 100%
Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2006 do 31.12.2006
Termin składania ofert: 2006/09/22, do godz. 10.00
Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół nr 1 w Dobiesławiu, Dobiesław 3a, 76-150 Darłowo
Termin otwarcia ofert: 2006/09/22, godz.10.30 w siedzibie zamawiającego
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2006-09-22 10:30:00
 
Termin złożenia: 2006-09-22 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Małgorzata Gał
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl