Dostawa płyt drogowych żelbetowych wielootworowych JOMB 12500 sztuk, na miejsce wskazane przez zamawiającego w Gminie Darłowo
 
Rodzaj: Przetarg
 
Data otwarcia: 2005-12-27 10:05:00
 
Termin złożenia: 2005-12-27 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor:
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl