Dostawa wyposażenia kuchennego do punktu przygotowania posiłków w miejscowości Bobolin

Wójt Gminy Darłowo
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości poniżej 60 000 EURO
na dostawę wyposażenia kuchennego do punktu przygotowania posiłków w miejscowości Bobolin.1. Stół korpusowy z drzwiami przesuwnymi z blachy nierdzewnej o wym. 1000x600x850 - 5 szt.
2. Pień do mięsa z polietylenu podstawa stal nierdzewna o wym. 500x500x800 - 1 szt.
3. Stół z dwoma zlewami i półką ze stali nierdzewnej o wym. 1000x600x90 - 1 szt.
4. Wilk TC 22 - 1 szt.
5. Patelnia żeliwna żeliwna o wym. 1000x900x900 - 2 szt.
6. Basen do zmywania głęboki z maskownicą o wym. 1000x600x850 H 400 ze stali nierdzewnej - 1 szt.
7. Regał z ociekaczem ze stali nierdzewnej o wym. 1200x600x1800 cztero półkowy półki perferowane - 1 szt.
8. Kocioł parowy ze stali nierdzewnej okrągły poj. 150 l. - 1 szt.
9. Rozdrabniacz odpadów organicznych ze specjalnym zlewem 500x600x850 otwór o średnicy 90 moc min. 0,75 kM - 1 szt.
10. Obieraczka z łapaczem miazgi załadunek jednorazowy około 13 kg - 1 szt
11. Lodówka na próbki 600x600x850 biała - 1 szt.
12. Naświetlacz do jaj walizkowy - 1 szt.
13. Szatkownica o wydajności ok. 100kg/h z zestawem tarcz i zestawem do kostkowania - 1 szt.
14. Pralka automatyczna o ładowności 5 do 6 kg 1000 obr. - 1 szt
15. Garnki o pojemności 45 l średni ze stali nierdzewnej - 3 szt.
16. Pokrywki Ø 40 - 3 szt.
17. Garnki o pojemności 13,5 l średni ze stali nierdzewnej - 2 szt.
18. Pokrywki Ø 32 - 2 szt.
19. Patelnie Ø 32 - 2 szt.
20. Durszlak przecedzakowy Ø 40 - 1 szt.
21. Cedzak mały Ø 22 - 1 szt.
22. Sitko z siatką Ø 20 - 1 szt.
23. Sitko z siatką Ø 15 - 1 szt.
24. Wiadra bez pierścienia 12 l - 2 szt.
25. Wanna okrągła 32,5l (gruba 0,4 mm) - 2 szt.
26. Miska Ø 35 - 2 szt.
27. Miska Ø 30 - 2 szt.
28. Miska Ø 16 - 3 szt.
29. Dzbanek miarka 2 l - 1 szt.
30. Rózga stalowa 60 cm - 1 szt.
31. Rózga stalowa 40 cm - 1 szt.
32. Ubijak do ziemniaków 80 cm - 1 szt.
33. Tarka 19 cm - 1 szt.
34. Otwieracz do konserw 20 cm - 1 szt.
35. Łyżka cedzakowa Ø 14 - 1 szt.
36. Chochla 2 l - 1 szt.
37. Chochla 1 l - 1 szt.
38. Deski rozmiar 45/60 2 cm gr. (czerwona, zielona, niebieska) - 3 szt
39. Deski rozmiar 45/30 (żółta, biała, brązowa) - 3 szt
40. Waga do 5 kg - 1 szt.
41. Robot kuchenny typu domowego z kompletem rózg do ubijania - 1 szt.
42. Pojemniki na surówki poliwęglanowi 530x325 H 200 - 11 szt.
43. Termosy okrągłe 20 l niskie ze stali nierdzewnej - 16 szt.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
strona internetowa: www.ugdarlowo.pl
e-mail: poczta@ugdarlowo.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30do godz. 15.00
2. Termin realizacji zamówienia do dnia 29 marca 2007 r.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Adres strony internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugdarlowo.pl
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można także uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pok. nr 42 od poniedziałku do piątku od 7.30 do godz. 15.00
6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pokój 7 (sekretariat) do dnia 14 marca 2007 godzina 10.00.
8. Termin i miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Darłowo ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo pokój 55 (sala konferencyjno bankietowa) do dnia 14 marca 2007 godzina 10.15.
9. Termin związania z ofertą upływa po 21 dniach od daty terminu składania ofert.
10. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %)
- cena (koszt) – 100%
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-03-14 10:15:00
 
Termin złożenia: 2007-03-14 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Jan Lisek
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl