F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Bryza - domki letniskowe
Wicie

Bryza - domki letniskowe
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Inwestycje » Przetargi
« Strona główna
Powrót »
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2024-04-19 10:00:00
Remont drogi we wsi Cysterskiej Bukowo Morskie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2024-04-15 10:00:00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Porzecze
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2024-03-06 10:00:00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo Morskie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2024-02-16 10:00:00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cisowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2024-02-16 10:00:00
Dostawa płyt JOMB w ilości 2000 szt.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2024-02-12 10:00:00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wicie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-12-22 10:00:00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Darłowo w 2024 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-12-22 10:00:00
Dostawa trzech wież ratowniczych w ramach zadania - Wzmocnienie bezpieczeństwa nadmorskich plaż Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-12-22 10:00:00
Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-12-14 10:00:00
Bieżąca dostawa opału dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w I-półroczu 2024 roku z podziałem na części
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-12-11 10:00:00
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2024 rok
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-12-01 11:00:00
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na występujący deficyt w wysokości 6 000 000,00 zł
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-11-03 10:00:00
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej poprzez ułożenie płyt JOMB w miejscowościach: Jeżyczki i Wiekowice
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-10-25 10:00:00
Dostawa mobilnego miasteczka rowerowego oraz dwóch symulatorów roweru w ramach projektu pn.: Gmina Darłowo stawia na edukację komunikacyjną w szkołach podstawowych !
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-10-12 10:00:00
Bieżąca dostawa opału dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w II-półroczu 2023 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-09-27 10:00:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 1920 szt.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-08-21 10:00:00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-08-03 10:00:00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kopań-Palczewice
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-07-12 10:00:00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowościach: Domasławice oraz Słowino
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-06-26 10:00:00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Darłowo etap X – 2023
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-05-26 10:00:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbki dz. nr 86/2, 114/2, 115/2, 116/1, 117/2, 149, 174, 178/2 oraz 181/7 (obręb Dąbki)
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-05-19 10:00:00
Przebudowa dróg w miejscowości popegeerowskiej Palczewice w Gminie Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-04-28 10:00:00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Wiekowicach
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-03-17 10:00:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 3680 szt.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-03-10 10:00:00
Przebudowa ulic Zielonej, Polnej, Łąkowej i Turystycznej w miejscowości Dąbki w Gminie Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-03-02 10:00:00
Przebudowa terenu parkingu w Uzdrowisku Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-02-23 10:00:00
Budowa dróg w centrum Uzdrowiska Dąbki wraz z skwerem rekreacyjnym
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2023-01-30 10:00:00
Przebudowa terenu parkingu w Uzdrowisku Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-12-13 12:00:00
Bieżąca dostawa opału dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w I-półroczu 2023 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-12-08 12:00:00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-12-05 12:00:00
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2023 rok
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-10-10 12:00:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 2720 szt.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-10-07 12:00:00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Darłowo w miejscowościach: Stary Jarosław, Jeżyce i Nowy Kraków
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-09-30 12:00:00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopań
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-09-28 12:00:00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Wiekowicach
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-08-26 12:00:00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domasławice
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-08-11 12:00:00
Dostawa komputerów dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w ramach projektu Cyfrowa Gmina
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-08-05 12:00:00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-07-27 12:00:00
Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiekowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-07-26 12:00:00
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-07-25 12:00:00
Dostawa komputerów dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-07-11 12:00:00
Dostawa serwera oraz komputerów dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w ramach projektu Cyfrowa Gmina
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-05-27 12:00:00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barzowice
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-05-18 12:00:00
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki OSP Kowalewice
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-04-25 12:00:00
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w nadmorskich miejscowościach Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-04-21 12:00:00
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-04-08 12:00:00
Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krupy
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-03-21 12:00:00
Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 37 na odcinku Rusko Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-02-18 12:00:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 6500 szt.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2022-02-07 12:00:00
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Dąbkach
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-12-27 12:00:00
Bieżąca dostawa węgla kamiennego oraz eko-groszku dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w ilości 204 ton na rok 2022
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-12-23 12:00:00
Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krupy
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-12-10 12:00:00
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2022 rok
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-12-06 12:00:00
Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Darłowo w 2022 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-09-07 12:00:00
Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Jarosław
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-08-20 12:00:00
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki OSP Wiekowice
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-08-06 12:00:00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-07-29 12:00:00
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-07-15 12:00:00
Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Pęciszewko i Bukowo Morskie w trybie zaprojektuj i wybuduj
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-06-21 12:00:00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-06-11 12:00:00
Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Centrum Sportów Wodnych w miejscowości Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-05-31 12:00:00
Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Przebudowa drogi w miejscowości Kopań dz. 313 oraz 301 obręb Kopań
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-05-25 12:00:00
Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Remont drogi gminnej nr 150018Z w miejscowości Słowino – etap II
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-05-21 12:00:00
Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Przebudowa ulicy Dąbkowickiej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w uzdrowisku Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-03-24 12:00:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 6080 szt.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2021-01-04 11:15:00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową chodnika w miejscowości Rusko
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-12-04 11:15:00
Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb budynku Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w ilości do 280 ton na rok 2021
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-12-02 11:15:00
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2021 rok
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-11-25 11:15:00
Zakup i dostarczenie wyposażenia do żłobka w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w gminie Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-11-02 11:15:00
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Słowino
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-10-20 11:15:00
Budowa i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią w ramach projektu pn. Pierwszy żłobek w gminie Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-09-25 12:15:00
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2020 z podziałem na części
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-09-17 11:15:00
Przebudowa ulicy Bałtyckiej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Bobolin
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-09-11 11:15:00
Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-09-07 11:15:00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-08-10 11:15:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Pęciszewko i Bukowo Morskie w trybie zaprojektuj i wybuduj
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-07-15 12:15:00
Zapytanie ofertowe na: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag z terenu Gminy Darłowo w 2020 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-07-13 11:15:00
Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Pęciszewko i Bukowo Morskie w trybie zaprojektuj i wybuduj
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-07-07 11:15:00
Zapytanie ofertowe: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag z terenu Gminy Darłowo w 2020 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-05-29 11:15:00
Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz na występujący deficyt w wysokości 8 500 000,00 zł
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-05-26 11:15:00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rusko
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-05-15 11:15:00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewice
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-04-20 11:15:00
Budowa żłobka gminnego Dziecięcy Zakątek w miejscowości Rusko
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-03-31 11:15:00
Dostawa pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców z terenu gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-03-27 11:15:00
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-03-06 11:15:00
Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sportowo-rekreacyjnych
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-02-04 11:15:00
Organizacja kąpielisk strzeżonych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w obrębie kąpielisk Dąbki Zachód, Dąbki Wschód, Bobolin Zachód, Bobolin Wschód, Kopań oraz Wicie w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2020
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2020-01-15 11:15:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 10 000 szt.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-12-12 12:15:00
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Darłowo i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-12-10 11:15:00
Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb budynku Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w ilości do 285 ton na rok 2020
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-11-27 11:15:00
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2020 rok
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-10-15 11:15:00
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2019 – konserwacja rowu WA1 etap I obręb Domasławice
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-10-08 11:15:00
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Bukowo Morskie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-10-02 11:15:00
Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Wicie nr 160030Z
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-09-26 12:15:00
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2019 z podziałem na części
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-09-24 11:15:00
Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Darłowo w latach 2020–2021
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-09-06 11:15:00
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dziennego Domu Senior+
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-09-04 11:15:00
Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Sulimice
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-08-27 11:15:00
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dziennego Domu Senior+
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-08-21 11:15:00
Przebudowa ulicy Plażowej i Spokojnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobolin
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-08-19 11:15:00
Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Sulimice
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-08-09 12:15:00
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Bukowo Morskie – etap I
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-08-09 11:15:00
Remont drogi powiatowej nr 0501Z Zakrzewo-Zielnowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-08-05 12:15:00
Dostawa używanego autobusu dla gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-07-22 11:15:00
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Bukowo Morskie – etap I
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-07-19 11:15:00
Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-07-04 11:15:00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-06-17 11:15:00
Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-06-10 11:15:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa targowiska w miejscowości Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-05-31 11:15:00
Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-05-24 11:15:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa targowiska w miejscowości Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-05-08 11:15:00
Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-04-26 12:15:00
Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-04-24 11:15:00
Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Drozdowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-04-19 11:15:00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice o długości 1,3 km
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-04-18 11:15:00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-04-08 12:15:00
Budowa ul. Morskiej w Uzdrowisku Dąbki wraz z budową kanalizacji deszczowej
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-04-04 11:15:00
Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Drozdowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-04-01 11:15:00
Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kopań
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-03-04 11:15:00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gleźnowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-03-01 11:15:00
Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kopań
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-02-12 11:15:00
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krupy w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-01-11 11:15:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 16 000 szt.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-01-09 11:15:00
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2019 rok
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2019-01-08 11:15:00
Budowa targowiska w miejscowości Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-12-27 11:15:00
Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w 2019 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-12-21 11:15:00
Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb budynku Urzędu Gminy Darłowo, świetlic oraz szkół w ilości do 280 ton na rok 2019
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-12-20 11:15:00
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2019 rok
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-12-04 11:15:00
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2018
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-11-23 11:15:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewiczki - Etap I
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-10-19 11:15:00
Budowa targowiska w miejscowości Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-08-28 11:15:00
Budowa targowiska w miejscowości Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-08-07 12:15:00
Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-08-07 11:15:00
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 140 311,00 zł
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-07-31 11:15:00
Budowa targowiska w miejscowości Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-07-27 11:15:00
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na występujący deficyt budżetu na 2018 r. w wysokości 4 186 513,00
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-07-23 11:15:00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słowino dz. nr 569/1, 569/2, 567 (obręb Słowino Słowinko)
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-07-18 11:15:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewiczki – Etap I
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-06-26 11:15:00
Remont nawierzchni drogi w miejscowości Słowino – Etap I
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-06-14 11:15:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewiczki – Etap I
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-06-04 11:15:00
Budowa targowiska w miejscowości Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-05-24 11:15:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 11 040 szt.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-05-22 11:15:00
Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-05-15 11:15:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 11 040 szt.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-05-07 11:15:00
Przebudowa drogi gminnej 150003Z w miejscowości Barzowice wraz z budową kanalizacji sanitarnej biegnącej pod drogą
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-04-12 11:15:00
Przebudowa drogi gminnej Cisowo, Zakrzewo, Kopnica i Drozdowo – etap II o dł. 2,4 km
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-04-05 11:15:00
Modernizacja świetlicy w Wiekowicach - Etap II
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-03-30 11:15:00
Modernizacja świetlicy w Kopań
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-03-26 15:00:00
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na: Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, kąpielisk, cmentarzy oraz infrastruktury na terenie Gminy Darłowo w 2018 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-03-08 11:15:00
Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu - Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-03-06 11:15:00
Przebudowa drogi gminnej 150003Z w miejscowości Barzowice
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-03-02 11:15:00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielnowo lokalnego centrum rekreacji i turystyki nad rzeką Wieprzą – roboty wykończeniowe
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-02-13 11:15:00
Przebudowa drogi gminnej 150003Z w miejscowości Barzowice
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-01-31 11:15:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 18 720 szt.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2018-01-04 11:15:00
Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w 2018r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-12-28 11:15:00
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2018 rok
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-12-22 11:15:00
Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb świetlic, budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz szkół w ilości do 270 ton na rok 2018 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-12-15 11:15:00
Dostawa zamiatarki chodnikowej do wykonywania usług komunalnych na terenie Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-12-13 12:15:00
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Darłowo i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-12-08 11:00:00
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2 606 224,00 zł
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-12-07 11:15:00
Dostawa ciągnika rolniczego do wykonywania usług komunalnych na terenie Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-11-16 11:15:00
Budowa sieci wodociągowej Bukowo Morskie - Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-10-31 11:30:00
Modernizacja świetlicy w Wiekowicach Etap I
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-10-26 11:30:00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sulimice
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-10-25 11:45:00
Zaprojektowanie i budowa Centrum sportów wodnych w uzdrowisku Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-09-15 11:15:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 7000 szt.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-09-14 11:15:00
Modernizacja kotłowni w budynku gminnym szkoły w Dobiesławiu
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-08-28 11:15:00
Modernizacja kotłowni w budynku gminnym szkoły w Dobiesławiu
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-08-24 11:15:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 7000 szt.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-07-28 11:15:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Darłowo w miejscowości Zakrzewo Etap II oraz w miejscowości Kowalewice wraz z przesyłem do Krup
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-07-27 11:15:00
Przebudowa drogi gminnej Cisowo, Zakrzewo, Kopnica i Drozdowo - etap I o dł. 2,4 km
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-05-29 11:15:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisowie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-05-26 11:15:00
Przebudowa świetlicy w Rusku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-04-24 11:15:00
Przebudowa świetlicy w Rusku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-04-05 11:15:00
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wicie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-03-07 11:15:00
Przebudowa drogi gminnej 150026Z w miejscowości Krupy
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-02-27 11:15:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w 2017 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-02-24 11:15:00
Przebudowa ulicy Wydmowej w uzdrowisku Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2017-01-12 11:15:00
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2017 rok
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-12-30 11:15:00
Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w 2017 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-12-23 11:00:00
Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb świetlic, budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz szkół w ilości do 320 ton na rok 2017 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-12-20 12:30:00
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż środków technicznych Spółki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-12-06 11:15:00
Budowa świetlicy wiejskiej w Zielnowie – stan surowy
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-11-03 11:15:00
Darłowo: Zakup używanego, lekkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Bukowo Morskie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-10-28 11:15:00
Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym Wielorodzinnym w Domasławicach
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-10-21 11:15:00
Budowa świetlicy wiejskiej w Zielnowie - stan surowy
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-10-18 11:00:00
Przebudowa ulicy Ku Morzu w miejscowości Wicie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-09-27 11:15:00
Budowa sali gimnastycznej w Kopnicy
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-08-31 11:15:00
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3 121 344,00 zł
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-08-12 11:15:00
Budowa sali gimnastycznej w Kopnicy
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-08-11 11:15:00
Rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Zagórzyn, Porzecze, Gorzebądz oraz Jeżyczki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-08-02 11:15:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w ilości 2500 szt.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-07-22 11:15:00
Przebudowa drogi Barzowice - Sulimice o długości 0,78 km
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-06-29 11:15:00
Budowa budynku remizy OSP w Krupach - roboty wykończeniowe
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-06-23 11:15:00
Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo w II półroczu 2016 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-06-22 11:15:00
Budowa rekreacyjnej siłowni zewnętrznej przy ul. Letniskowej w Uzdrowisku Dąbki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-06-17 11:00:00
Budowa oświetlenia ulicznego Dąbki - Bobolin
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-05-23 11:15:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w 2016 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-05-20 11:15:00
Budowa zaplecza szatniowego dla boiska sportowego w Barzowicach
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-04-28 11:15:00
Budowa oświetlenia w nadmorskim ciągu spacerowym w Dąbkach
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-03-22 11:15:00
Usługa przewozu dzieci klas I - III ze szkół z terenu Gminy Darłowo do Parku Wodnego
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-02-22 11:15:00
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 150020Z w miejscowości Stary Jarosław wraz z budową kanalizacji sanitarnej
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2016-01-19 11:15:00
Odbieranie i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-12-23 11:15:00
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2016 rok
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-12-22 11:15:00
Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb świetlic, budynku Urzędu Gminy Darłowo oraz szkół w ilości do 320 ton na rok 2016 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-12-21 11:15:00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-11-13 11:15:00
Dostawa wyposażenia do Dziennego Domu Seniora w Wiekowie w ramach programu SENIOR-WIGOR
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-10-05 11:15:00
Przebudowa parteru budynku biurowego na Dzienny Dom SENIOR-WIGOR wraz z infrastrukturą techniczną
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-09-22 11:15:00
Wykonanie instalacji gazowej w budynku świetlicy w Bobolinie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-09-18 11:15:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wicie wraz z przesyłem do miejscowości Krupy
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-09-09 11:15:00
Budowa windy przy Ośrodku Zdrowia w Darłowie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-08-07 10:15:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wicie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-06-12 10:15:00
Budowa oświetlenia ulicznego ulic Handlowej, Bursztynowej oraz Piaskowej w Dąbkach
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-05-05 10:15:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbki, ul. Polna
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-04-15 10:15:00
Dojście do plaży w miejscowości Bobolin
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-04-09 10:15:00
Adaptacja części pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na Przychodnię Rehabilitacyjną w Darłowie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-03-31 10:15:00
Budowa budynku remizy OSP w Krupach
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-03-11 10:15:00
Wykonanie ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty - w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr ew. 57/1 obręb sińczyca, gm. Darłowo mogącym mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-02-24 10:15:00
Zapytanie ofertowe Nr ZP.271.5.2015 na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Gleźnowie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-02-24 10:15:00
Dostawa samochodu osobowego 9-miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-02-20 10:15:00
Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Zielnowie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-01-30 10:15:00
Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb świetlic i budynku Urzędu Gminy Darłowo w ilości do 170 ton na rok 2015
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-01-26 10:15:00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości "mieszanych", na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2015-01-13 10:15:00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości (mieszanych), na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2014-12-30 10:15:00
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2015 rok
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2014-10-21 10:15:00
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 2 456 000,00 zł
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2014-10-17 10:15:00
Dostawa 2 używanych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczenia skażeń z przeznaczeniem dla OSP Jeżyczki oraz OSP Cisowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2014-09-29 10:00:00
Wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Krupy-Stary Jarosław
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2014-08-14 10:15:00
Innowacyjne i w pełni funkcjonalne przedszkole w Gminie Darłowo - dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2014-07-21 10:15:00
Innowacyjne i w pełni funkcjonalne przedszkole w Gminie Darłowo - dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2014-07-18 10:15:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w 2014 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2014-06-30 10:15:00
Innowacyjne i w pełni funkcjonalne przedszkole w Gminie Darłowo - dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2014-05-28 10:15:00
Innowacyjne i w pełni funkcjonalne przedszkole w Gminie Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2014-04-04 10:15:00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2014-04-02 10:15:00
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wicie w ciągu Międzynarodowego Nadmorskiego Szlaku Rowerowego R10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2014-02-24 10:15:00
Zakup oleju napędowego dla pojazdów eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2014-02-14 10:15:00
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2014-02-10 10:15:00
Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb świetlic i budynku Urzędu Gminy Darłowo w ilości 170 ton na rok 2014
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2013-12-19 10:15:00
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2014 rok
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2013-12-10 10:15:00
Zakup oleju napędowego dla pojazdów eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2013-12-05 10:15:00
Budowa przejścia na plażę w miejscowości Wicie wraz z drogą dojazdową
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2013-12-02 10:15:00
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2013-08-20 10:15:00
Rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Rusku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2013-06-25 10:15:00
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2013-06-19 10:15:00
Dostawa płyt drogowych (JOMB) w 2013 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2013-05-17 10:15:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłem dla miejscowości Krupy
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2013-05-10 10:15:00
Wykonanie robót budowlanych zewnętrznych sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Społecznych w miejscowości Jeżyczki Gm. Darłowo Etap II
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2013-03-20 10:15:00
Wykonanie robót budowlanych zewnętrznych sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Społecznych w miejscowości Jeżyczki gm. Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2013-02-22 10:15:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dotyczącej windy w ośrodku zdrowia przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 32 w Darłowie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2013-02-01 10:15:00
Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb świetlic i budynku Urzędu Gminy Darłowo w ilości 170 ton na rok 2013
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2013-01-24 10:15:00
Dostawa nowego autobusu
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2012-12-21 10:15:00
Dostawa wyposażenia sali gimnastycznej w Jeżyczkach
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2012-12-10 10:15:00
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego na 2013 rok
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2012-12-10 10:15:00
Zakup oleju napędowego dla pojazdów eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2012-10-15 10:15:00
Opracowanie ekofizjograficzne dla sporządzanego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2012-10-08 10:15:00
Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb świetlic i budynku Urzędu Gminy Darłowo w ilości 100 ton do dnia 31 grudnia 2012 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2012-06-05 10:15:00
Wykonanie robót budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Porzecze gm. Darłowo na działce nr 166
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2012-04-06 10:15:00
Wykonanie robót budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Jeżyczki gm. Darłowo na działce nr 146
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2012-03-16 10:15:00
Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Darłowo na lata 2012-2027
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2012-03-09 10:00:00
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumnetcji projektowo-kosztorysowej dotyczącej windy w ośrodku zdrowia przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 32 w Darłowie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-12-23 10:15:00
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-12-15 10:15:00
Zakup oleju napędowego dla pojazdów eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-11-23 10:15:00
Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w projekcie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w klasach I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-11-17 10:15:00
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Tytuł projektu:Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyj
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-10-25 10:15:00
Bieżąca dostawa węgla dla potrzeb świetlic i budynku Urzędu Gminy Darłowo w ilości 85 ton do dnia 31 grudnia 2011 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-10-17 10:15:00
Dostawa mieszanki kruszyw łamanych kamiennych o frakcji 0-31,5 mm na potrzeby Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-08-19 10:15:00
Szkolny plac zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół nr. 1 Szkoła Podstawowa w Dobiesławiu- zaprojektowanie i wybudowanie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-07-25 10:15:00
Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Darłowo, Przesył z miejscowości Dąbki do miejscowości Rusko na terenie przepompowni PSG-1 Dąbki na działce 181-3 - dokończenie prac
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-07-04 10:15:00
Zakup nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-06-03 10:15:00
Zakup nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-05-27 10:00:00
Budowa świetlicy wiejskiej - stan surowy z pokryciem dachowym w Porzeczu
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-04-14 10:15:00
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Domasławice wraz z przesyłem do oczyszczalni w miejscowości Rusko
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-03-18 10:15:00
Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na refinansowanie kosztów inwestycji
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-03-16 10:15:00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbkach gm. Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-03-15 10:15:00
Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych rok produkcji 2011, jeden dla Gminnej Straży w Darłowie i jeden dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-02-03 10:10:00
Dostawa płyt drogowych
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2011-01-14 10:15:00
Wykonanie robót budowlanych wewnętrznych w sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Jeżyczki gm. Darłowo na działce nr 146
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2010-12-20 10:15:00
Zakup oleju napędowego
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2010-12-16 10:15:00
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2010-12-15 10:15:00
I Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości w 2011 roku dla potrzeb Gminy Darłowo. II Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2011 roku.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2010-11-24 10:15:00
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 800 000,00 zł na pokrycie planowanego w 2010 r. deficytu budżetowego
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2010-10-15 10:15:00
Dostawa nowych płyt drogowych typu JOMBO
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2010-09-20 10:15:00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2010-07-23 10:15:00
Budowa sieci kanalizacyjnej w gm. Darłowo. Przesył z miejscowości Dąbki do miejscowości Rusko
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2010-05-18 10:15:00
Wykonanie ścian konstrukcyjnych i konstrukcji dachu wraz z pokryciem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Jeżyczki gm. Darłowo ana działce nr 146
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2010-05-07 10:15:00
Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Dobiesław na dz. nr 49 realizowana w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2010-03-26 10:15:00
Wykonanie ocieplenia, tynków wewnętrznych i posadzek hali sortowni odpadów na składowisku odpadów w Krupach gm. Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2009-12-14 10:05:00
Zakup oleju napędowego w ciągu 2010 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2009-12-10 10:15:00
I Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości w 2010 roku dla potrzeb Gminy Darłowo. II Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2010 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2009-07-22 10:15:00
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kompleksowy nadzór inwestorski przy budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Rusko gm. Darłowo o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2009-05-22 10:15:00
Dostawa sprzętu komputerowego
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2009-05-15 10:15:00
Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynku świetlicy i Punkcie Przygotowania Posiłków w miejscowości Bobolin gm. Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2009-04-20 10:15:00
Zakup masztów wieżowych do fotoradaru szt 3 i urzadzenia fotoradaru szt 1 wraz oprogramowaniem dla Straży Gminnej w Darłowie.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2009-02-16 10:15:00
Dostawa fabrycznie nowej kserokopiarki gotowej do pracy wraz z instalacją i uruchomieniem.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2009-02-02 10:15:00
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy pierwszego etapu drogi w ramach obwodnicy Uzdrowiska Dąbki i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-12-19 10:00:00
Zakup oleju napędowego w ciągu 2009 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-12-12 10:15:00
Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości i w zakresie inwentaryzacji budowlanych oraz usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2009 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-12-08 10:15:00
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 2.000.000,00 zł
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-12-01 10:15:00
Wykonanie fundamentów pod budynek sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżyczkach. gm. Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-10-31 10:15:00
Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-10-17 10:15:00
Dostawa autobusu używanego technicznie sprawnego, bez wypadkowego rok produkcji nie starszy niż 2005 r. ilość miejsc siedzących minimum 40.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-10-08 10:15:00
Dostawa nowego autobusu min. 28 miejsc siedzących przeznaczonego do przewozu uczniów
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-09-08 10:15:00
Dostawa kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-08-18 10:15:00
Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego wraz z dobudową klatki schodowej w budynku Punktu Przygotowania Posiłków zlokalizowanym na działce nr 2/45 w obrębie ewidencyjnym Bobolin gmina Darłowo.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-07-18 10:15:00
Dostawa płyt drogowych betonowych zbrojonych ażurowych w ilości 5.000,00 szt.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-06-23 10:15:00
Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-06-20 10:15:00
Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1.610.374,00,- zł
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-05-19 10:15:00
Budowa Oczyszczalni Ścieków w Rusku Gm. Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-04-15 10:00:00
Dostawa materiałów na budowę sieci wodociągowej
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-04-07 10:15:00
Budowa Oczyszczalni Ścieków w Rusku Gm. Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-03-17 10:15:00
Wykonanie nawierzchni dróg z płyt żelbetowych typu Jomb w miejscowościach Gminy Darłowo (płyty – materiał Zamawiającego)
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-02-29 10:15:00
Dostawa płyt drogowych betonowych zbrojonych ażurowych
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-02-26 10:15:00
Zmiana studium uwrunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-02-22 10:15:00
Budowa wiaty stalowej etap I na składowisku odpadów w miejscowości Krupy gmina Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2008-02-11 10:15:00
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę drogi gminnej z miejscowości Boryszewo do Bukowa Morskiego Gm. Darlowo działki nr 38/1 i 38/2 obręb Boryszewo, dzialki nr. 48 i 54 obręb Bukowo Morskie.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-12-21 10:05:00
Dostawa oleju napędowego w ciągu 2008 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-12-12 10:15:00
Wykonanie usług w zakresie: wycen nieruchomości, inwentaryzacji budowlanych, usług geodezyjnych w 2008 roku dla potrzeb Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-12-12 10:05:00
Dostawa artykułów żywnościowych do Punktu przygotowania posiłków w Bobolinie w okresie od 02 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-11-09 10:15:00
Dostawa kompaktora sprawnego technicznie do ugniatania odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Krupach gm. Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-10-18 10:15:00
Dostawa kompaktora sprawnego technicznie do ugniatania odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Krupach gm. Darłowo.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-09-26 12:30:00
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 w Dobiesławiu
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-09-25 10:15:00
Wymiana pokrycia dachowego na kościele p.w. Świętego Franciszka z Asyżu w Barzowicach, dz. nr 99 obręb Barzowice (wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego nr 37)
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-08-31 10:15:00
Wymiana pokrycia dachowego na kościele p.w. Świętego Franciszka z Asyżu w Barzowicach, dz. nr. 99 obręb Barzowice (wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego nr. 37)
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-08-20 11:05:00
Dostawa materiałów na budowę sieci kanalizacyjnej
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-08-03 10:15:00
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-07-23 10:15:00
Dostawa płyt drogowych betonowych zbrojonych ażurowych
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-06-04 10:15:00
Roboty budowlano montażowe na terenie Gminy Darłowo w okresie od 15. 06. do 31.12 2007 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-05-31 10:15:00
Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do granic działek w miejscowościach Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-05-15 10:15:00
Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej z Cisowa Dolnego do Darłowa
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-04-26 10:15:00
Dostawa artykułów żywnościowych do Punktu przygotowania posiłków w Bobolinie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-03-30 12:00:00
Przygotowanie i dostawa dań obiadowych dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach w 2007 roku od dnia 02.04.2007 do dnia 30.04.2007
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-03-30 10:15:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dróg wraz z odwodnieniem
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-03-30 10:15:00
Przygotowanie i dostawa dań obiadowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Jeżyczkach w 2007 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-03-23 10:20:00
Przygotowanie i dostawa dań obiadowych dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu w 2007 roku od dnia 02.04.2007r. do dnia 21.06.2007r.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-03-22 10:15:00
Przygotowanie i dostawa dań obiadowych dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy w 2007 roku począwszy od dnia 01.04.2007 do dnia 22.06.2007
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-03-14 10:15:00
Dostawa wyposażenia kuchennego do punktu przygotowania posiłków w miejscowości Bobolin
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-02-28 12:00:00
Przygotowanie i dostawa dań obiadowych dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach w 2007 roku - drugie danie i zupy bez wkładki z pieczywem
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-02-21 10:30:00
Przygotowanie i dostawa dań obiadowych do Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-02-21 10:15:00
Przygotowanie i dostawa dań obiadowych do Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-02-14 10:15:00
Obsługa bankowa budżetu Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-02-08 10:15:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Wicie (ulica Słoneczna dz. nr. 30 ca 1100 m i ul. Morska dz. nr. 68/1 ca -300 m oraz ul. Plażowa dz. nr. 393 ca – 700 m), gmina Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-02-06 10:15:00
Zakup dwóch samochodów dostawczych – furgon do przewozu posiłków żywnościowych
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-02-02 10:15:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej z miejscowości Boryszewo do Bukowa Morskiego gm. Darłowo na działkach nr. 38/2 obręb Boryszewo i obręb Bukowo Morskie działka nr. 48 oraz część działki nr. 54
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-01-23 10:15:00
Roboty budowlano montażowe na terenie Gminy Darłowo w roku 2007
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-01-23 10:15:00
Roboty elektroinstalacyjne na terenie Gminy Darłowo w roku 2007
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-01-23 10:15:00
Roboty ślusarsko mechaniczne, spawalnicze, instalacyjne centralnego ogrzewania, wodociągowa na terenie Gminy Darłowo w roku 2007
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2007-01-22 10:00:00
Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Starym Jarosławiu
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-12-28 10:30:00
Przygotowanie i dostawa dań obiadowych (drugie danie) oraz dostawa zup i pieczywa dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu w 2007 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-12-28 10:15:00
Dostawa węgla w 2007 roku na potrzeby Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-12-22 12:00:00
Przygotowanie i dostawa dań obiadowych (drugie danie) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach w 2007 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-12-22 10:15:00
Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów strażackich.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-12-19 10:15:00
Przygotowanie i dostawę dań obiadowych (drugie danie) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy w 2007 roku (w każdy poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia począwszy od dnia 02.01.2007 do dnia 28.02.2007) z wyłąc
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-12-18 10:30:00
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 w Dobiesławiu
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-12-18 10:15:00
Dostawa artykułów biurowych i papierniczych w roku 2007 dla Urzędu Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-12-18 10:05:00
Zakup oleju napędowego w ciągu 2007 roku.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-12-15 10:15:00
Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Darłowo w 2007 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-12-15 10:15:00
Wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości oraz w zakresie inwentaryzacji budowlanych w 2007 roku dla potrzeb Gminy Darłowo.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-12-11 10:15:00
Dostawa płyt drogowych betonowych zbrojonych ażurowych
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-11-06 10:15:00
Dostawa płyt drogowych betonowych zbrojonych używanych pełnych i ażurowych
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-09-28 10:10:00
Przygotowanie i dostawa dań obiadowych (drugie danie) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach w 2006 roku (w każdy poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia począwszy od dnia 02.10.2006 do dnia 31.12.2006) z wyłąc
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-09-27 10:10:00
Przygotowanie i dostawę dań obiadowych (drugie danie) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu w 2006 roku (w każdy poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia począwszy od dnia 02.10.2006 do dnia 31.12.2006
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-09-25 10:15:00
Przygotowanie i dostawa dań obiadowych (drugie danie) dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 4 w Kopnicy w 2006 roku (w każdy poniedziałek, środę oraz piątek każdego tygodnia począwszy od dnia 02.10.2006 do dnia 31.12.2006) z wyłącz
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-09-22 10:30:00
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 w Dobiesławiu
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-09-22 10:15:00
Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-09-15 10:15:00
Dostawa i montaż elektronicznej najazdowej wagi samochodowej przy składowisku odpadów w miejscowości Krupy gm. Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-09-08 11:15:00
Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do celów pozyskania funduszy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 - 2009, piorytet - Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in.:
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-09-08 11:15:00
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na: Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do celów pozyskania funduszy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 - 2009, piorytet - Ochrona środowi
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-09-08 10:15:00
Wykonanie stanu zerowego (roboty ziemne i fundamenty) pod budynek sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Jarosławiu gm. Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-09-08 10:15:00
Wykonanie stanu surowego (ściany parteru) pod budynek sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Jarosławiu gm. Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-09-08 10:15:00
Wykonanie stropu nad parterem na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Jarosławiu gm. Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-09-08 10:15:00
Wykonanie konstrukcji dachu na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Jarosławiu gm. Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-09-08 10:15:00
Wykonanie pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Jarosławiu gm. Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-08-16 10:05:00
Zakup i dostawa mikrociągnika z przyczepą samowyładowawczą
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-07-25 10:10:00
Dostawa używanego pojazdu – śmieciarki na podwoziu samochodu ciężarowego ze zgniotem min. 1:5 o ładowności skrzyni 10-11 m3”.
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-07-24 10:15:00
Przebudowa drogi gminnej Cisowo - Zakrzewo - Kopnica - Drozdowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-04-21 10:05:00
Ukształtowanie i uszczelnienie niecki, drenaż odcieku składowiska odpadów w miejscowości Krupy gm. Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-04-10 10:05:00
Przebudowa drogi z płyt POZBET na nawierzchnię z płyt JOMB i PPOZBET w miejscowości Wicie Gm. Darłowo (płyty – materiał Zamawiającego)
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-04-07 10:05:00
Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-01-27 10:05:00
Roboty budowlano montażowe na terenie Gminy Darłowo w roku 2006
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2006-01-02 10:05:00
Dostawy węgla w 2006 roku na potrzeby Gminy Darłowo. 140 ton, dostawa na miesjce wskazane przez zamawiającego w Gminie Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-12-27 10:05:00
Dostawa płyt drogowych żelbetowych wielootworowych JOMB 12500 sztuk, na miejsce wskazane przez zamawiającego w Gminie Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-12-27 10:05:00
Zadanie I. Wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości w 2006 roku dla potrzeb Gminy Darłowo. Zadanie II. Wykonanie usług w zakresie inwentaryzacji budowlanych w 2006 roku dla potrzeb Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-12-27 10:05:00
Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Darłowo w 2006 roku
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-12-12 10:05:00
Zakup paliw płynnych w ciągu 2006 roku na potrzeby Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-12-12 10:05:00
Dostawa materiałów biurowych w ciągu 2006 roku na potrzeby Urzędu Gminy Darłowo
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-12-12 10:05:00
Przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkół Gminy Darłowo w 2006 roku z wyłączeniem dni wolnych od nauki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-09-28 10:05:00
Samochód nowy przystosowany do przewozu co najmniej dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Mikrobus 8+1
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-09-06 10:05:00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Palczewice - Kopnica o długości 1,70 km
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-09-06 10:05:00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Barzowice - Dzierżęcin o długości 0,567 km
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-08-31 10:05:00
Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę rury kanalizacyjnej
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-08-31 10:05:00
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-08-17 10:00:00
Remont świetlicy wiejskiej w Barzowicach
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-07-27 10:05:00
Dostawa płyt drogowych żelbetowych wielootworowych JOMB
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-07-27 10:05:00
Przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkół gm. Darłowo w okresie od 1 września 2005 r. do 23 grudnia 2005 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-07-05 10:05:00
Dobudowa pomieszcze? pomocniczych do budynku ?wietlicy w S?owinie - wyko?czenie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 2005-06-15 10:05:00
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku 2 kondygnacyjnym przy ulicy D?browskiego 4 w Dar?owie
Zakończony
Termin złożenia ofert: 0000-00-00 00:00:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie Gminy Darłowo
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki