F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Kwatery prywatne
Pod brzózką
Dąbki

Pod brzózką
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 4440
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 4440 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2023-05-26 13:20:57 - Świetlice - Świetlice wiejskie
Słodko czy słono???- zajęcia kulinarne w świetlicach wiejskich W każdą środę w świetlicach wiejskich odbywają się zajęcia kulinarne dla dzieci. Zaciekawieni co serwują mali szefowie kuchni wybraliśmy się do świetlic w środę 24 maja. Pomysłowość na dania jest przeróżna. Jedni lubią słodko, inni pikantnie i słono. Na stołach królowały przede wszystkim gofry, naleśniki i pankejki z r&o...
2023-05-26 09:25:34 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
9 czerwca br. Urząd Gminy Darłowo będzie nieczynnyINFORMACJA   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Darłowo dzień 9 czerwca 2023 roku (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Darłowo.   W związku z powyższym w dniu 9 czerwca br. Urząd Gminy Darłowo będzi...
2023-05-25 08:14:40 - Aktualności - Emil Gawęda
Badanie Struktury Gospodarstw RolnychGłówny Urząd Statystyczny od 1 czerwca do 14 sierpnia br. będzie przeprowadzał wśród rolników badanie R-SGR (Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych). Celem jest dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, ich wieloprzekrojowej charakterystyki i opracowanie ich typologii.  Metoda realizacji badania to: • ...
2023-05-25 07:26:22 - Aktualności - Małgorzata Parysiak
„Przebudowa terenu parkingu w Uzdrowisku Dąbki”. Rozpoczęły się roboty budowlane pod nazwą „Przebudowa terenu parkingu w Uzdrowisku Dąbki”. Kwota zadania wynosi 3 875 000,00 zł brutto, przy czym dofinansowanie w kwocie 3 000 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ,,Edycja Czwarta - Polskie Uzdrowiska". Zakres do wykonania w ...
2023-05-23 11:34:33 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy DarłowoZapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Darłowo, które odbędzie się  w dniu 29 maja 2023 roku o godz. 13:00 w sali w domu Senior Plus w Wiekowie. Porządek obrad: Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Darłowo za 2022 rok. Analiza i zaopiniowanie informacji o stanie mienia gminnego. Analiza...
2023-05-23 11:27:56 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej, Komisji Prawa i Opieki Społecznej i Zdrowia, Posiedzenie odbędzie się w ...
2023-05-18 14:53:14 - Aktualności - Agnieszka Jasiewicz
Spotkania Edukacyjno –Profilaktyczne w Klubach SenioraW dniach: 15.05.2023r. w Świetlicy Wiejskiej w Bukowie Morskim oraz 17.05.2023r. w Społecznej Szkole Podstawowej w Słowinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dla części członków klubów seniora z terenu gminy Darłowo spotkania edukacyjno-profilaktyczne z pracownikami socjalnymi oraz dzielnicowymi z Komisariatu Po...
2023-05-17 14:32:54 - Ogłoszenia - Alicja Zawarta
ROZPORZĄDZENIE NR 11/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiegoPoniżej zamieszczone zostało do pobrania rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.   Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrza...
2023-05-17 07:13:29 - Świetlice - świetlice wiejskie
XIII Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego rozegrane!16 maja 2023 r. świetlica w Jeżyczkach była gospodarzem XIII Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w warcabach 100-polowych. Zawodnicy startowali w kilku kategoriach wiekowych: juniorki do lat 8, juniorzy do lat 8, juniorki do lat 10, juniorzy dla lat 10, juniorki do lat 13, juniorzy do lat 13, juniorki do lat 16, juniorzy do lat 16, open kob...
2023-05-16 13:37:25 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie Wójta Gminy Darłowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LVII.566.2022 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości roln...
2023-05-16 09:53:26 - Aktualności - Emil Gawęda
Otwarty Konkurs „Moja wizja Uzdrowiska Dąbki”Stowarzyszenie Przyjaciół Uzdrowiska Dąbki zaprasza wszystkich, niezależnie od wieku, mieszkańców Gminy Darłowo i jej gości, do wzięcia udziału w otwartym konkursie: „Moja wizja Uzdrowiska Dąbki”.  Szukamy pomysłów, koncepcji, projektów i inicjatyw, dzięki którym Uzdrowisko może stać się jedy...
2023-05-16 09:20:13 - Ogłoszenia - Elżbieta Fornal
Stypendium socjalne Szanowni Rodzice Referat oświaty przypomina, że rodzice odbierający stypendium socjalne są zobowiązani do gromadzenia faktur za zakupy związane z procesem edukacji swoich dzieci za okres od kwietnia do czerwca 2023r. Faktury potwierdzające poniesione wydatki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia oraz przedstawione w oryginale....
2023-05-12 14:48:04 - Ogłoszenia - Ewa Świtalska
Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych Gmina Darłowo, jako Beneficjent projektu współfinansowanego z ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Gmina Darłowo stawia na edukację komunikacyjną w szko...
2023-05-11 12:59:30 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej, Komisji Prawa i Opieki Społecznej i Zdrowia, Posiedzenie odbędzie się w ...
2023-05-11 12:27:57 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
LXIX sesja Rady Gminy Darłowo VIII kadencjiDziałając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) i § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 201...
2023-05-11 12:01:15 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Zbliża się spis azbestu (eternitu) z naturyWójt Gminy Darłowo informuje, iż mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiono do wykonania zadania pn.:   Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Darłowo, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.   Azbest należy do...
2023-05-10 09:19:17 - Aktualności - Emil Gawęda
Czyste Sołectwo – Moja WizytówkaZakończyła się pierwsza edycja akcji organizowanej przez Gminę Darłowo oraz GZUP Krupy Sp. z o.o. Czyste Sołectwo – Moja Wizytówka. W miesiącu kwietniu sołectwa z terenu gminy w społecznych akcja sprzątały swoją okolice. W akcji wzięło udział 17 sołectw. Zebrano 267 worków różnego rodzaju odpadów k...
2023-05-09 14:36:46 - Ogłoszenia - Aleksandra Filipek
Informacja o wpłynięciu oferty w ramach art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieOGŁOSZENIE W dniu 04 maja 2023 r. Stowarzyszenie Operetka Wrocławska złożyło do Urzędu Gminy w Darłowie ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależni...
2023-05-09 09:22:27 - Aktualności - Agnieszka Jasiewicz
Seniorzy w Ogrodach HortulusW dniu 06.05.2023r. miała miejsce wycieczka integracyjna o charakterze edukacyjnym do Ogrodów Tematycznych HORTULUS w Dobrzycy. Wyjazd został zorganizowany dla seniorów w ramach projektu socjalnego pn. "AKTYWNI SENIORZY W GMINIE DARŁOWO". ...
2023-05-08 00:00:00 - Świetlice - Świetlice wiejskie
"Cześć POLSKIEJ ziemi, cześć OJCZYŹNIE naszej cześć..."- patriotycznie w świetlicachMiesiąc maj obfituje w święta narodowe, jest więc okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu Ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych. 1 maja. Święto Pracy lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, to święto obchodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia i uznania osiągnięć ludzi pracujących. 2 maja. Dzień Fl...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki