F
A
C
E
B
O
O
K
K
A
M
E
R
Y
KAMERY WIDOKOWE
Z TERENU GMINY DARŁOWO
Obecnie dostępne są dwie kamery zamontowane w miejscowościach: Pierwsza prezentuje obraz z terenu miejscowości Wicie, okolice skrzyżowania ul. Plażowej i Morskiej.
Druga wykonuje trasę patrolu między miejscowościami Cisowo, Kopań, Wicie, Barzowice pokazując między innymi morze.
Zobacz pełną prezentację kamer
N
O
C
L
E
G
I
LOSOWO WYBRANA OFERTA Z BAZY NOCLEGOWEJ
Domki letniskowe
Domki letniskowe AGA
Bobolin

Domki letniskowe AGA
Zobacz wszystkie oferty z terenu Gminy
T
E
L
E
F
O
N
Y
TELEFONY
Centrala telefoniczna Urzędu Gminy:
tel. +48 94 344 63 01
faks +48 94 344 63 09
 
Straż Gminna
tel. +48 693 167 346
 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 601 625 127 lub +48 663 304 777
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. +48 94 314 16 50
faks +48 94 314 16 50
 
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
tel. +48 605 211 777
faks +48 94 71 66 387
 
Oczyszczalnia Rusko
tel. +48 693 830 099
 
Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
tel. +48 605 21 17 77
lub +48 601 88 76 14
ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Profil Gminy na portalu Facebook Twitter Instagram Kanał RSS
Logo Gminy Darłowo
Liczba znalezionych artykułów: 1868
◄ Nowsze artykuły | od 1 do 20 z 1868 | Starsze artykuły ►
« Strona główna
Powrót »
2023-05-26 09:25:34 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
9 czerwca br. Urząd Gminy Darłowo będzie nieczynnyINFORMACJA   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Darłowo dzień 9 czerwca 2023 roku (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Darłowo.   W związku z powyższym w dniu 9 czerwca br. Urząd Gminy Darłowo będzi...
2023-05-23 11:34:33 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy DarłowoZapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Darłowo, które odbędzie się  w dniu 29 maja 2023 roku o godz. 13:00 w sali w domu Senior Plus w Wiekowie. Porządek obrad: Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Darłowo za 2022 rok. Analiza i zaopiniowanie informacji o stanie mienia gminnego. Analiza...
2023-05-23 11:27:56 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej, Komisji Prawa i Opieki Społecznej i Zdrowia, Posiedzenie odbędzie się w ...
2023-05-17 14:32:54 - Ogłoszenia - Alicja Zawarta
ROZPORZĄDZENIE NR 11/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiegoPoniżej zamieszczone zostało do pobrania rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.   Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrza...
2023-05-16 13:37:25 - Ogłoszenia - Magdalena Cyperska
Ogłoszenie Wójta Gminy Darłowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LVII.566.2022 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości roln...
2023-05-16 09:20:13 - Ogłoszenia - Elżbieta Fornal
Stypendium socjalne Szanowni Rodzice Referat oświaty przypomina, że rodzice odbierający stypendium socjalne są zobowiązani do gromadzenia faktur za zakupy związane z procesem edukacji swoich dzieci za okres od kwietnia do czerwca 2023r. Faktury potwierdzające poniesione wydatki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia oraz przedstawione w oryginale....
2023-05-12 14:48:04 - Ogłoszenia - Ewa Świtalska
Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych Gmina Darłowo, jako Beneficjent projektu współfinansowanego z ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Gmina Darłowo stawia na edukację komunikacyjną w szko...
2023-05-11 12:59:30 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Wspólne posiedzenie komisjiZapraszam na wspólne posiedzenie następujących komisji: Komisji Gospodarki Gminnej, Finansów i Budżetu, Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej, Komisji Prawa i Opieki Społecznej i Zdrowia, Posiedzenie odbędzie się w ...
2023-05-11 12:27:57 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
LXIX sesja Rady Gminy Darłowo VIII kadencjiDziałając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) i § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 201...
2023-05-11 12:01:15 - Ogłoszenia - Izabela Sielska
Zbliża się spis azbestu (eternitu) z naturyWójt Gminy Darłowo informuje, iż mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiono do wykonania zadania pn.:   Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Darłowo, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.   Azbest należy do...
2023-05-09 14:36:46 - Ogłoszenia - Aleksandra Filipek
Informacja o wpłynięciu oferty w ramach art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieOGŁOSZENIE W dniu 04 maja 2023 r. Stowarzyszenie Operetka Wrocławska złożyło do Urzędu Gminy w Darłowie ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależni...
2023-04-25 13:46:36 - Ogłoszenia - Ilona Młyńska
Akcja rozliczania zeznań składanych przez podatników z powiatu koszalińskiego i sławieńskiegoPoniżej zamieszczona została do pobrania informacja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie dotyczca akcji rozliczania zeznań składanych przez podatników z powiatu kosazlińskiego i sławieńskiego. Informacja w sprawie Akcji składania zeznań za 2022 rok.pdf       ...
2023-04-25 13:19:44 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
LXVIII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Darłowo VIII kadencjiDziałając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 Statutu Gminy Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 50, poz. 845; z 2008 r. Nr 35, poz. 701; z 2009 r. Nr 52, poz. 1337; z 2010 r. Nr 82, poz. 1549, z 2015 r...
2023-04-24 10:46:59 - Ogłoszenia - Justyna Konopka
Porady prawne dla mieszkańców Gminy DarłowoInformacja       Uprzejmie informujemy, że porady prawne  dla mieszkańców Gminy Darłowo będą udzielane przez Radcę Prawnego p. M. Jabłońskiego w dniu 26 kwietnia br. (środa) w godz. od 12:00 do 14:00.     Za utrudnienia przepraszamy     ...
2023-04-24 10:39:34 - Ogłoszenia - Anna Szykowska-Borkowska
Dyżur Urzędu Stanu Cywilnego w dniu 2 maja 2023 rokuI N F O R M A C J A   W związku z przerwą w pracy Urzędu Gminy Darłowo w dniu 2 maja 2023 roku (wtorek) w nagłych sprawach z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (zgłaszanie zgonu) prosimy o kontakt pod numerem telefonu 607 - 031 - 008 w godz. od 8:00do 11:00.     ...
2023-04-24 10:37:47 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
Urząd Gminy Darłowo nieczynny w dniu 2 maja 2023 rokuI N F O R M A C J A   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Darłowo dzień 2 maja 2023 roku (wtorek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Darłowo.   W  związku  z  powyższym  w  dniu  2 maja br. Urząd  Gminy  Darłowo&n...
2023-04-21 13:28:08 - Ogłoszenia - GZUP
Zmiana terminu odbioru odpadów w okresie 1 - 3 majaGminny Zakład Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Krupach informuje, iż:     Odbiór odpadów komunalnych SEGREGOWANYCH z dnia 01.05.2023r. tj. I poniedziałek miesiąca z miejscowości Żukowo Morskie, Bobolin, Dąbki, Dąbkowice odbędzie się dnia 02.05.2023 r. (wtorek). z dnia 03.05.2023r. tj. I środa miesiąc...
2023-04-19 14:19:45 - Ogłoszenia - Iwona Kowalska
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury TechnicznejZapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej. Posiedzenie odbędzie się w dniu 9 maja 2023 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie, a następnie w terenie. Proponowany porządek obrad: Stan dróg na terenie Gminy Darło...
2023-04-04 15:00:16 - Ogłoszenia - Anna Szynkowska-Borkowska
W dniu 7 kwietnia Urząd Gminy Darłowo będzie czynny do godz. 12:00I N F O R M A C J A   Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia br. (piątek)  Urząd Gminy Darłowo będzie czynny do godz. 12:00. Kasa Urzędu Gminy Darłowo będzie czynna do godziny 11:00.                       &nb...
2023-04-03 12:59:31 - Ogłoszenia - Kinga Fraszko-Szafrańska
Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu - Czyste PowietrzeW związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. Wykonawców i wo...
Urząd Gminy Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
tel. (+48) 94 344 63 01 - faks (+48) 94 344 63 09
www.gminadarlowo.pl - poczta@ugdarlowo.pl
Adres skrytki e-puap: /ugdarlowo/SkrytkaESP
Dni i godziny otwarcia Urzędu:
pon. 7:30 - 15:30, wto.-pią. 7:00 - 15:00
Kasa czynna:
pon.-pią. 7:30 - 14:00
Deklaracja dostępności
Dane do wystawienia faktur:
Gmina Darłowo
ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo
NIP 4990527061 - REGON 330920914
Nr konta: 10 1020 2791 0000 7602 0333 3333
Urząd Gminy
Wiadomości
Turystyka i sport
Uzdrowisko Dąbki
Szkoły
Inwestycje
Nieruchomości
Odpady komunalne
Fundusze UE i krajowe
Jednostki