FORMULARZ POBRANIA SIWZ
do przetargu:
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2020 z podziałem na części

UWAGA!!!
Pobieranie SIWZ poprzez internet równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przesyłanie ewentualnych zmian i wyjaśnień do SIWZ tylko poprzez podany w formularzu adres e-mail. W związku z tym prosimy o dokładne wypełnienie formularza ze zwróceniem szczególnej uwagi na pole adresu e-mail.
 
Aby uzyskać specyfikację wszystkie pola muszą być wypełnione! Nie muszą to być prawdziwe dane poza adresem e-mail.
 
Nazwa firmy:
Kod, miejscowość:
Ulica, numer:
Telefon:
E-mail:

W przypadku problemu z pobraniem SIWZ skontaktuj się z administratorem serwisu:
informatyk@ugdarlowo.pl | GG Skype | tel. 094-344-63-12 lub 782-331-158
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl