FORMULARZ POBRANIA SIWZ
do przetargu:
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2019 – konserwacja rowu WA1 etap I obręb Domasławice

Minął już termin pobierania SIWZ. Specyfikacja była dostępna do : 2019-10-15 11:00:00
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl