Budowa rekreacyjnej siłowni zewnętrznej przy ul. Letniskowej w Uzdrowisku Dąbki
 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
  Gmina Darłowo, 76-150 Darłowo ul. J. H. Dąbrowskiego 4, Tel. 94-344-63-01,   Fax. 94-344-63-09, e-mail : poczta@ugdarlowo.pl   www.gminadarlowo.plNIP: 4990527061   REGON: 330920914
  Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00 od wtorku do piątku  w godzinach od 7:15 do 15:15
 2. Tryb udzielenia zamówienia.
  Zapytanie ofertowe o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164) (dalej Pzp).
 3. Przedmiot zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa rekreacyjnej siłowni zewnętrznej przy ul. Letniskowej w miejscowości Dąbki (gm. Darłowo, obręb Dąbki, dz. nr: 278/2).
  2. Przedmiot zamówienia w swoim zakresie obejmuje dostawę oraz montaż rekreacyjnych urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi.  Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być zgodne z normą: PN-EN 1176-1:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa.
   Każde z urządzeń można dowolnie konfigurować jako urządzenie podwójne mieszane bądź złożone z tych samych dwóch elementów do ćwiczeń lub jako pojedyncze przy pylonie. Pylon stanowi element montażowy uniwersalny dla każdego modułu do ćwiczeń.
   Urządzenia mają być wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwójną warstwą farby proszkowej, kolor RAL 1004 żółty i RAL 7040 szary. Przekrój rury zasadniczej – 90mm, grubość ścianki 3,6 mm. Wysokość pylonu od podłoża wynosi 2000 mm. Pylon składa się z dwóch rur o średnicy 90mm, zakończonych górą nakładką aluminiową spajającą rury, pomiędzy którymi na poprzeczkach stalowych o grubości 5 mm zamocowane są po obu stronach tablice z instrukcją oraz górny i dolny moduł z otworami, służący do zamocowania urządzeń. Pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące urządzenie do podłoża oraz nakładka zabezpieczająca pylon od góry wykonane są z aluminium malowanego proszkowo na kolor zasadniczy (żółty). Tablice z instrukcją są malowane na taki sam kolor jak pokrywy zabezpieczające. Tablica informacyjna wykonana jest z dwóch ocynkowanych blach, każda o grubości 2mm, montowanych po obu stronach pylonu. Tablica jest dwukrotnie malowana proszkowo na kolor zasadniczy urządzenia, na który jest nanoszona instrukcja techniką sitodruku w fazie produkcji (nie stosuje się naklejek). Pozostałe elementy urządzeń wykonane są z rur o średnicy: 33mm, 42mm, 48mm, 60mm, 76mm o grubości ścianki 2,75mm. Uchwyty i rączki są wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym. Wszystkie złączki, podkładki i śruby wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska, oparcia, stopnice-stal nierdzewna polerowana, niemalowana. Spawy dodatkowo pokryte natryskową warstwą cynku. W urządzeniach zastosować bezobsługowe łożyska kulkowe. Urządzenia montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym, z zastosowaniem częściowego szalunku o wymiarach 600x600x850mm. Beton klasy minimum B-20 z dodatkiem W-8. Góra fundamentu jest równa z poziomem gruntu. Urządzenie jest stawiane na fundamencie, który stanowi jego widoczną podstawę. Punktem domiarów do usytuowania urządzeń jest środek pylonu. Elementy siłowni zewnętrznej:
   1. jeździec + wioślarz, wymiary: 1510x2430x2000mm;
   2. wyciskanie siedząc + wyciąg górny, wymiary: 2332x742(672)x2000mm;
   3. koła Tai Chi duże i małe, wymiary: 1362x1080x2000mm;
   4. piechur, wymiary: 2781x830x2000mm;
   5. narty biegówki, wymiary: 2922x570x2000mm;
   6. orbitrek eliptyczny, wymiary: 3460x550x2000mm.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
  4. Do Wykonawcy należeć będzie również pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
  5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
  6. Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane z nazwy wyroby, materiały i urządzenia użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenia wymaganych i oczekiwanych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a także wymaganych prawem polskim certyfikatów, atestów, aprobat itp. dla wyrobów, materiałów i urządzeń do stosowania i mogą być zastąpione innymi równoważnymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń  innych niż przewidziane w projekcie z zachowaniem tych samych technologii wykonania, parametrów i właściwości technicznych i jakościowych.
  7. W przypadku zastosowania elementów równoważnych przez Wykonawcę, z którym  zostanie zawarta umowa na powyższe zamówienie publiczne, Zamawiający będzie wymagał, aby przed zastosowaniem elementów równoważnych. Wykonawca,  przedstawił szczegółową dokumentację techniczną wraz z załącznikami graficznymi celem akceptacji przez Zamawiającego.
  8. Kody CPV:
   Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego – 45316110 – 9;
  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Terminy wykonania zamówienia:
  - Wykonanie przedmiotu zamówienia: do 29 lipca 2016 r.
 
Rodzaj: Zapytanie ofertowe
 
Data otwarcia: 2016-06-22 11:15:00
 
Termin złożenia: 2016-06-22 11:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Rafał Kunysz
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl