Dostawa artykułów żywnościowych do Punktu przygotowania posiłków w Bobolinie w okresie od 02 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres pocztowy:

Ulica:
Dąbrowskiego 4

Miejscowość:
Darłowo

Kod pocztowy:
76-150

Województwo:
zachodniopomorskie

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Osoba upoważniona do kontaktów:
Marzanna Manarczyk Telefon: 601872156

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ugdarlowo.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów żywnościowych do Punktu przygotowania posiłków w Bobolinie w okresie od 02 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Kryteria oceny ofert:
Cena – 100 %

Termin składania ofert:
Data: 12 grudnia 2007 roku

Miejsce składania ofert:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo- sekretariat p.13,14,15
w terminie do dnia 12 grudnia 2007 roku do godz. 10:00
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-12-12 10:05:00
 
Termin złożenia: 2007-12-12 10:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Anna Niewczas
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl