Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 w Dobiesławiu

Ogłoszenie o zamówieniuNazwa i adres Zamawiającego
Nazwa: Zespół Szkół nr 1 w Dobiesławiu
Adres pocztowy:
Dobiesław 3a, Kod pocztowy: 76-150 Darłowo, Województwo: zachodniopomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Gał, telefon: 0943149389; e-mail: galm@wp.pl Fax: 0943149389
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ugdarlowo.pl

Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia:
dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 w Dobiesławiu

Kryteria oceny ofert:
cena 100%

Termin składania ofert: Data: 2007/09/26, do godz. 12.00
Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół nr 1 w Dobiesławiu, Dobiesław 3a, 76-150 Darłowo
Termin otwarcia ofert: Data: 2007/09/26, godz. 12.30
 
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
 
Data otwarcia: 2007-09-26 12:30:00
 
Termin złożenia: 2007-09-26 12:00:00
 
SIWZ: minął termin składania SIWZ
 
Autor: Małgorzata Gał
 
 
Urząd Gminy Darłowo - 2009
 
Projekt i wykonanie: rumac.pl